Siswa Berprestasi - SMA YUPPENTEK 1

SMA YUPPENTEK 1

AKADEMISI

SISWA BERPRESTASI

AKADEMISI

SISWA BERPRESTASI

Nama : Lasigi Yatindra Jago Kelas : XI IPA 4 Prestasi : Penerima Beasiswa Akademik SMA Yuppentek 1

Nama : Befia Corra Biva Kelas : X1 Prestasi : Penerima Beasiswa Akademik SMA Yuppentek 1

Nama : Khairunnisa Najla Kamiilah Kelas : X6 Prestasi : Penerima Beasiswa Akademik SMA Yuppentek 1

Nama : Audy Triana Agusfani Kelas : X2 Prestasi : Penerima Beasiswa Akademik SMA Yuppentek 1